Het nekschot voor Peeters, of hoe de particratie het even overnam

Zaterdag 15 december 2018 zal de geschiedenisboeken van Open VLD Gent ingaan als een bewogen dag. Want wat een positief sluitstuk had moeten worden na een positieve en progressieve campagne eindigde in een politiek steekspel, in de verloochening van onze democratische en liberale waarden.
Na het ochtendlijke ledencongres vol blijheid en jolijt over het ambitieuze bestuursakkoord werd een ogenschijnlijk formalistische (en besloten) bestuursvergadering gehouden, van een openlijk debat voor de leden was dus geen sprake.
Dat Sofie Bracke een van de twee schepenposten zou bemachtigen stond zo goed als in steen gebeiteld, want ze deed haar tweede plaats op de lijst alle eer aan. Ook schepen Peeters kreeg na Mathias De Clercq en Sofie een duidelijk mandaat van de Gentenaar, voor zijn werk van de afgelopen jaren. Helaas strooiden enkele manoeuvres last minute nog wat roet in het eten, een slag in het gezicht van de 4800 Gentenaars die hun vertrouwen aan Christophe gaven.
Het streven naar een meritocratie, nochtans een fundamenteel liberaal principe, wordt ook door jonge liberalen hoog in het vaandel gedragen.
‘De stad zal worden bestuurd door zij die het verdienen’ en het is nog steeds de kiezer die ons aanwijst wie het verdient en wie niet. Een statement dat onze toekomstige burgervader zelf zeer scherp stelde de dag van zijn verkiezingsoverwinning. Want de burgemeesterssjerp moest en zou toekomen aan diegene die door het volk het meeste werd gedragen. En terecht!
Echter is de Gentse liberale meritocratie soms wat mistig. Het duistere spook van de particratie durft dan wel eens de bovenhand nemen op het resultaat van de stembusgang. Met een ongeziene gulzigheid veegt het elke voorkeurstem van tafel en negeert daarbij flagrant de wil van de kiezer. Deftige heren verwoorden dit als: ‘het bestuur heeft gekozen’.
Een trapsgewijze democratie, die bepaald wordt door het sprokkelen van lidkaartjes. Lidkaartjes van bestuursleden dan nog wel en dus geenszins van de leden die de campagnes van kandidaat- schepenen van dichtbij hebben meegemaakt. Dus ja, het bestuur kwam samen, maar het lijkt wel alsof alles reeds beslist was. Misschien moeten we in het vervolg op voorhand die stembriefjes al invullen, dan moeten er geen 50 stylo’s meegezeuld worden?
Ook bij de toekenning van het BCSD (de mandaten binnen bijzonder comité dat de OCMW raad zal vervangen) was de democratie opeens nergens meer te bespeuren. Niet alleen de meritocratie en de wil van de kiezer werden buitenspel gezet, een significant deel van de kandidaturen was zelfs niet op de stembrief terug te vinden.
Wat ik op zaterdag 15 december 2018 in mijn moederpartij gezien heb is niet de politieke vernieuwing waar ik mij als jonge liberaal dagelijks voor engageer. Dit is niet het project waar ik op gestemd heb. Het tafereel dat zich zaterdag afgespeeld heeft, is niet enkel politiek en liberaal laakbaar, het doet mijn hart, als jonge enthousiasteling bloeden.
Open VLD Gent, bezin u. Politiek mandatarissen, zowel nieuw verkozenen als herverkozenen, met de pen in het hand en de voordrachtakte voor de neus, geen kritische noot meer te bespeuren.
Het spel is gespeeld en de kaarten zijn geschud. Ik durf de hoop en het vertrouwen koesteren dat zij die ons zullen vertegenwoordigen dat goed zullen doen. Ik hoop oprecht dat deze (valse) start overhelt naar een legislatuur waar echt werk gemaakt wordt van politieke vernieuwing, progressiviteit, transparantie en eerlijkheid. Hopelijk probeert ook onze moederpartij daar een bijdrage aan te leveren. Want bij Open VLD Gent waren deze kernwaarden van onze liberale partij en de stem van de kiezer ver zoek.

Tristan BOEDTS
Politiek secretaris Jong VLD Gent
Mede ondertekend door:
Annelie Pollefliet, Bart van Moerkerke, Batuhan Özçelik (bestuurslid Jong VLD Gent), Bram Philips (oud-politiek secretaris Jong VLD Gent), Dietmar Hertsen (oud-voorzitter Jong VLD Gent), Frédéric De Vries, Geert De Witte (voorzitter Open Vld Gent Noord-Oost), Gertjan Roels (bestuurslid Jong VLD Gent), Hannes Van Parijs (bestuurslid Jong VLD nationaal), Jan Deschoolmeester, Jan Meysman (bestuurslid Jong VLD Gent), Jellen T’Jaeckx (bestuurslid Jong VLD Gent), Liza Vervinckt (voorzitter Jong VLD Gent), Lucas Hock, Lut Joly, Murielle Meunier (bestuurslid Jong VLD Gent), Sam Van Melkebeek (bestuurslid Jong VLD Gent) Sandy De Bruycker (politiek secretaris Open Vld Gent), Sepp Tyvaert (bestuurslid Jong VLD Gent), Tibo Loontiens, Vera Regelbrugge, Vincent Verbeecke, Wendy Loots.