Persmededeling: Oproep tot kerkuittreding

Gent, 21 maart 2021

Enkele bestuursleden van Jong VLD Gent organiseren actie om subsidies aan religieuze instellingen hervormen

Tijdens een actie op zondag deden een aantal leden Jong VLD Gent een oproep om uit de Rooms-Katholieke Kerk te treden, en namen zelf de administratie en kosten op om mensen te helpen hun naam uit het doopregister te laten schrappen. Een vijftigtal mensen deden dit ook, met de boodschap dat ze niet langer willen dat de Kerk in hun naam spreekt. Hannes Van Parijs van Jong VLD Gent legt uit waarom ze deze actie ondernamen: “Veel mensen zijn gedoopt uit traditie, of werden als kind lid van een andere religieuze instelling, maar hebben geen enkele band met die instelling. Toch gaan ieder jaar honderden miljoenen euro’s belastinggeld naar de instelling. Dat moet anders.”

Afgelopen week ontstond ophef over uitspraken van Paus Franciscus, die het standpunt van de Rooms-Katholieke Kerk herhaalde dat homoseksualiteit zondig is. Voor de jonge Gentse liberalen was dit, na eerdere controversiële uitspraken door het Vaticaan, de druppel die de emmer deed overlopen. Vooral dat religieuze instellingen zwaar gesubsidieerd worden, stoot tegen de borst. “Dat geldt voor alle religieuze instellingen,” klinkt het. “Religieuze vrijheid is een grondwaarde, maar we moeten ons de vraag stellen of de organisaties achter het geloof nog steeds door alle belastingbetalers moeten gefinancierd worden. Ieder kiest voor zichzelf of ze religieus willen zijn, maar het is fout om alle inwoners van een land – gelovigen, agnosten en atheïsten – te laten betalen voor andermans spirituele overtuiging.”

Met hun actie willen de liberale Gentse jongeren aantonen dat de Kerk heel wat stilzwijgende en onverschillige leden telt. Toch worden de subsidies verdeeld op basis van het aantal ingeschreven gedoopten in een parochie. Hetzelfde geldt voor andere religies. “Een correcte verdeling van subsidie voor religieuze instellingen kan via, bijvoorbeeld, een kirchensteuer zoals in Duitsland. Mensen geven op hun belastingbrief aan of ze lid willen zijn van een religieuze instelling, zodat de overheid weet aan welke instelling ze moeten doorstorten.” 

De actie was vooral symbolisch: het is quasi onmogelijk om een religieuze instelling te verlaten. De Rooms-Katholieke Kerk is één van de enigen waar je je naam kan laten schrappen uit officiële registers – en bovendien haalt dat niet rechtstreeks geld uit de zakken van de instelling omdat de overheid niet van kerkuittreding op de hoogte wordt gebracht. Het Jodendom of de Islam de rug toekeren ligt daarenboven nog een pak moeilijker. “Onze focus ligt op het katholicisme omdat dat veruit de grootste ontvanger van subsidies is, en tegelijk de grootste proportie niet-praktiserende leden heeft. Maar dat mag ons zeker niet doen vergeten dat er in onze contreien meer problematische religieuze situaties zijn dan een uitspraak van het Vaticaan. We moeten een debat voeren over de rol die religieuze instellingen nog spelen in onze maatschappij, en hoe we met hun invloed moeten omgaan.”