Jong VLD Gent vraagt herziening om de Gentse Feesten te annuleren

Jong Vld Gent betreurt de beslissing van het Gentse stadsbestuur om de Gentse Feesten ook dit jaar te schrappen en vindt het afschaffen een buitenproportionele beslissing. Dit terwijl er nog tal van mogelijkheden zijn om de Gentse Feesten op een later moment toch in veilige omstandigheden te laten plaatsvinden.

Bovendien vraagt Jong Vld Gent zich af hoe de aankondiging van het stadsbestuur moet worden gezien in het licht van de eerdere doelstelling van de Vlaamse regering en minister van Welzijn Wouter Beke om alle volwassenen ten minste één keer ingeënt te hebben tegen 11 juli. Zelfs wanneer men met een brede marge rekening houdt, kunnen de Gentse Feesten nog in alle veiligheid in de (na)zomer plaatsvinden. Jong Vld Gent snapt dat Gentse Feesten zonder veiligheidsregels, restricties of ordening niet mogelijk zal zijn, maar hoopt dat er gekeken wordt naar een gecontroleerde manier van organiseren.

De Gentse Feesten zijn een fantastische combinatie van sociale, maar ook zeker van economische en culturele aspecten die perfect kunnen kaderen in de stedelijke en Vlaamse relanceplannen. Testevenementen in het buitenland leren ons dat coronaproof optreden mogelijk is. Daarom dringt Jong Vld Gent er bij de Vlaamse regering op aan om snel duidelijkheid te brengen over welke evenementen mogelijk zullen zijn tijdens de zomer. Aan het stadsbestuur vraagt Jong Vld Gent om hun beslissing omtrent de Gentse Feesten te heroverwegen en bij de Vlaamse regering aan te dringen snel perspectief te bieden aan de zwaar getroffen culturele en evenementensector.

Het stadsbestuur kondigde aan op zoek te gaan naar alternatieve evenementen doorheen de zomer om het verlies van de Gentse Feesten te compenseren. Jong Vld Gent vraagt haar stadsbestuur om in haar zoektocht naar alternatieven niet uit te sluiten om de Feesten in alle veiligheid toch te laten doorgaan, al dan niet op een latere datum.