Minder regels, belastingsvrijstellingen en meer hoogbouw: dit was het congres van Jong VLD Gent

Op zaterdag 9 juli 2022 hield Jong VLD Gent haar groot inhoudelijk congres, waar de liberale jongeren hun visie en speerpunten vastlegden. Zes uur lang discussieerden ze op het scherp van de snee, in het Liberaal Archief, over concrete standpunten. Elk van de zes Gentse gemeenteraadscommissies zal zo een aantal voorstellen ontvangen van de blauwe jeugd.

In haar zestien voorstellen grijpt Jong VLD Gent terug naar de ideologische fundamenten van het liberalisme. Zo wordt in vraag gesteld of de overheid niet te veel taken op zich neemt, en te veel geld uitgeeft. Een focus op kerntaken is een must, en dat liefst met een volledig geïntegreerde administratie. Geen versnippering meer tussen stadsdiensten dus, maar één centraal aanspreekpunt voor de burger. 

Vereenvoudiging moet er ook komen voor handelaars en ondernemers. Zij moeten makkelijker aan een parkeervergunning geraken, en het moet ook eenvoudiger worden om een vergunning te krijgen waarmee je door de knips kan rijden. Typisch liberaal is ook de wens om alle versoepelingen en belastingvrijstellingen die tijdens corona werden ingevoerd te behouden, zoals bijvoorbeeld het verdwijnen van de terrastaks. 

De huizencrisis willen de Jong VLD’ers oplossen met deregulering: het moet makkelijker worden om in de hoogte te bouwen, sneller te bouwen en meer te bouwen. De analyse is duidelijk: het aanbod moet omhoog, om de prijs te laten dalen. 

Centraal in dit alles staat burgerinspraak. De liberale jongeren bepleiten een permanent geloot, representatief burgerpanel dat de gemeenteraad adviseert en ook zelf thema’s kan agenderen. En tot slot zal in de ideale wereld van de jongliberalen meer openbaar gezwommen kunnen worden, verdwijnen de ANPR-camera’s en hoeft er geen valse tegenstelling te bestaan tussen auto’s, openbaar vervoer of de fiets. 

De integrale congrestekst werd al voorgesteld aan liberale fractieleiders Stephanie D’Hose en Carl De Decker. Zij lieten zich positief uit over het engagement van hun jongeren en zullen binnen de Gentse Open Vld-fractie bekijken welke initiatieven werkelijkheid kunnen worden.

Lees hier onze standpunten.