Hedendaagse invulling aan eeuwenoud erfgoed

Samen met heel Gent vernamen we dat het stadsbestuur het Groot Vleeshuis aan de Groentenmarkt wil herbestemmen als fietsenstalling. Als Jong VLD Gent juichen wij deze beslissing enkel toe.

Het Groot Vleeshuis, gebouwd tussen 1406 en 1419 naar een ontwerp van Gillis de Sutter kent een rijke geschiedenis. Het huidige zicht danken we aan architect Ernst Van Hamme, die in 1912 naar aanleiding van de Wereldexpo 1913 het uitzicht terugbracht naar de toestand van vóór 1744.

Tot 1884 werd het als vleeshal gebruikt, terwijl men aan de overkant van het water de vismijn had. Nadien werd het ingezet voor andere doeleinden en vond men er onder meer het Ministerie voor Spoorwegen, Post en Telegraaf, een vismarkt, een vleeshandel en een groentemarkt waaraan het plein haar huidige naam dankt.

Het Groot Vleeshuis als autoparking

Later maakte men er zowaar een autoparking van. Rond de eeuwwisseling kwam het beheer in handen van de provincie Oost-Vlaanderen die er streekproducten aan de man bracht in een ongemakkelijke glazen constructie die vloekte met het ruimtelijk karakter van een hal. Het gebrek aan licht en zon zorgde ervoor dat het commercieel succes eerder beperkt was. Ondertussen vinden we de provincie terug aan het Gouden Leeuwplein in een gebouw dat zich veel beter leent tot commerciële en horeca-exploitatie.

Hierdoor rees de vraag wat er met het Groot Vleeshuis dient te gebeuren na de restauratie. Zoals bekend koos de stad dus uiteindelijk om hierin een fietsenstalling voor 440 fietsen en openbaar sanitair te voorzien. Dit past binnen de trend die we de voorbije jaren al zagen; meer broodnodig openbaar sanitair en meer ruimte voor de fiets. Dankzij het mobiliteitsplan zien we dat het aantal fietsers steeds toeneemt terwijl de beschikbare plaatsen niet gelijk volgen. Dit leidt tot krampachtige tussenoplossingen zoals de fietsrekken op de Korenmarkt en het Sint-Veerleplein die een eerder ontsierend effect hebben. Lange termijn oplossingen zoals de bewaakte fietsenstallingen onder de Sint-Michielshelling en de Stadshal zijn zeer welkome toevoegingen aan het weefsel van de stad.

Wij kunnen ons als Jong VLD Gent niet vinden in de kritieken die nu de kop opsteken. Het Vleeshuis is door haar volume en kil karakter moeilijk commercieel te exploiteren. Het beschermingsbesluit van 1943 laat ook geen ingrijpende werken toe die het gebouw zouden opdelen of moderniseren om aan hedendaags comfort te voldoen. Wat willen de querulanten dan wel dat er met de ruimte gebeurt? Opnieuw een parking? Opnieuw een groentemarkt? Neen, de stad nam een verstandige beslissing die een minimale impact op de erfgoedwaarde van het monument zal hebben en door meer mensen dankbaar gebruikt zal worden dan eender welke andere invulling.

In de marge bemerken we graag dat we ernaar uitkijken om terug gebruik te kunnen maken van de prachtige, zonovergoten groenzone tussen het Groot Vleeshuis en Leie (Vleeshuistragel) om er met onze vrienden terug te kunnen genieten van een drankje in het gras. Nadat we onze fiets veilig en correct gestald hebben natuurlijk.

Van vleesopslag tot fietsopslag. Zelfde functie, moderne invulling.

Dit artikel werd geschreven door Wouter Houtekamer, namens Jong VLD Gent